PLANOWANIE PRZESTRZENNE
I OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

Głównym profilem firmy ESPRIT jest projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne i obsługa inwestycji. Działalność oparta jest na doświadczeniu zawodowym związanym z realizacją projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miast i Gmin, w tym także innych opracowań i analiz z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki.

Obsługujemy  zarówno jednostki samorządowe jak również inwestorów prywatnych w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji począwszy od koncepcji, założeń programowo-funkcjonalnych poprzez obsługę geodezyjną, projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dodatkowo przeprowadzamy kompleksową ocenę możliwości zainwestowania nieruchomości, a w przypadku braku planu miejscowego, uzyskujemy w imieniu inwestorów decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Reprezentujemy inwestorów przed organami samorządu terytorialnego, kolegiami odwoławczymi lub sądami administracyjnymi w dążeniu do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Masz pytania?

    664 026 310

    biuro@esprit.net.pl

pracownia urbanistyczna olsztyn