O NAS

Założycielem firmy jest mgr inż. Michał Romański, absolwent Gospodarki Przestrzennej na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Budownictwa na wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Wice Prezes Stowarzyszenia Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów. Członek gminnych komisji urbanistyczno – architektonicznych w Województwie Warmińsko – Mazurskim i Mazowieckim. Biegły Sądowy z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki przy Sądzie  Okręgowym w Olsztynie.

W zawodzie pracuje od roku 2007. Podczas uczestnictwa w licznych szkoleniach, seminariach oraz pracy zawodowej zdobył doświadczenie niezbędne do projektowania zabudowy w skali regionalnej i lokalnej. Opracowywał studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany z zakresu zabudowy śródmiejskiej, lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, funkcji usługowych i przemysłowych, a także planów pod rozmieszczenie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii zarówno elektrowni wiatrowych jak i instalacji fotowoltaicznych.

Stale współpracujemy z zespołem doświadczonych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w swoich branżach, m.in. w zakresie budownictwa, architektury i urbanistyki, ochrony środowiska i przyrody, rzeczoznawstwa majątkowego, geodezji i geologii.
Swoje usługi świadczymy na terenie całego kraju. Nasza oferta skierowana jest zarówno do inwestorów prywatnych jak i jednostek samorządu terytorialnego.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną OFERTĄ

Masz pytania?

    664 026 310

    biuro@esprit.net.pl

pracownia urbanistyczna olsztyn