OFERTA
DLA INWESTORÓW PRYWATNYCH

  • ocena możliwości zainwestowania działek,
  • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • pomoc w sprawach formalno – prawnych związanych z uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
    reprezentowanie inwestorów w negocjacjach z jednostkami samorządu terytorialnego,
  • analizy możliwości inwestowania w gminach zarówno dotyczące budownictwa jak i elektrowni wiatrowych,
  • przygotowywanie wniosków o sporządzenie / zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowanie analiz urbanistycznych określających możliwości rozmieszczania w gminach inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Masz pytania?

    664 026 310

    biuro@esprit.net.pl

pracownia urbanistyczna olsztyn